Истиче рок за подношење Годишњег извјештаја и Захтјева за дозволе за лов и ловне карте

Подсјећамо кориснике ловишта у Републици Српској да 01. априла истиче рок за подношење табеларног извјештаја о издатим дозволама за лов и ловним картама, као и прикупљеним средствима у претходној ловној години, а који се доставља ресорном Министарству заједно са копијом уплатнице којом се доказује уплата накнаде за коришћење ловног фонда, односно за планирани одстрел дивљачи у протеклој ловној години.

Према правилнику о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте („Службени гласник Републике Српске”, број 62/20) , штампање и дистрибуцију дозвола за лов и ловних карата корисницима ловишта врши Ловачки савез.

Захтјев за издавање процијењеног броја дозвола за лов и ловних крата, од ове године корисници ловишта шаљу Ловачком савезу Републике Српске, најксније до 31. марта.

Ловачки савез Републике Српске
Be the first to comment

Leave a Reply