Одржана Редовна годишња скупштина ЛУ „Игман“

ИСТОЧНА ИЛИЏА – Редовна годишња скупштина Ловачког удружења“Игман“ из Источне Илиџе одржана је у сриједу 31. маја у просторијама Скупштине општине Источна Илиџа.

Сједници је присуствовало 19 делегата од 21 изабраних. Сједницом је предсједавао Предраг Ковач, те потпредсједници Драган Сикима и Рудолф Ваља. Минутом ћутања одата је пошта преминулим ловцима у протеклом периоду.

Пригодним говором делегатима и руководству удружења обратио се начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић истичући изузетно добру сарадњу са ловцима, те најављујући нове заједничке активности и пројекате.

Предложен дневни ред:

  1. Усвајање Записника са претходне сједнице,

  2. Извјештај о раду Управног одбора за 2022. годину,

  3. Извјештај Надзорног одбора о раду Удружења,

  4. Извјештај о финансијском пословању за 2022. годину,

  5. Упознавање са Годишњим планом ловишта „Игман“ за 2023/24 годину,

  6. Текућа питања.

Након усвајања дневног реда и записника са претходне сједнице делегатима се обратио председник управног одбора и Удружења Стеван Драшковић.

– Управни одбор Ловачког удружења „Игман“ Источна Илиџа у протеклој ловној години свој план рада базирао је на реализацији послова предвиђених Годишњим планом кориштења ловишта одобреним од стране Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, истакао је Драшковић.

Он је нагласио да је План одобрен Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дана 31.03.2022. године. У претходној ловној години провођене су све активности у складу за законском регулативом. Рад управног одбора се одвијао кроз сједнице, а у протеклој ловној години одржано је шест сједница управног одбора.

На сједницама Управног одбора се расправљало о провођењу активности предвиђених Годишњим планом, њиховој реализацији на терену, а све одлуке су донешене једногласно. Поред чланова Управног одбора сједницама су присуствовали предсједник и подпредсједници скупштине, главни лововођа и његови замјеници.

Активности којима се највише посветила пажња су: уређење ловишта, изношење хране у ловиште, властита производња хране у ловишту, изношење соли, уклањање предатора у ловишту, изградња ловнотехничких објеката, едукација ловаца, полагање ловачког испита и отварање лова на срнећу дивљач са заједничким ручком. Такође је и отвор лова на зеца и дивљу свињу отворен у складу са календаром лова.

Претходна ловна година била је изузетно успјешна како у погледу извршења Годишњег плана тако и по питању узгоја, заштите и одстрела дивљачи, те реализацији низа активности на уређењу инфраструктуре у ловишту.

Треба напоменути да су значајна улагања у инфраструктуру ловишта омогућена подстицајним средствима Владе Републике Српске односно надлежног ресорног министарства. У 2022. години Републичка инспекција је извршила контролу утрошка подстицајних средстава о чему је сачињен Записник те извршена контрола изграђених објеката на терену, остакао је Драшковић и нагласио да Удружење има изузетно добру сарадњу са ЛСРС.

У наставку сједнице Председник Надзорног одбора Удружења Зоран Аврам поднио је извјештај. 

Он је истакао да је Надзорни одбор  извршио контролу рада Управног одбора и финансијског пословања за 2022. годину.

– Надзорном одбору на увид је стављена сва потребна документација са завршним рачуном. Након детаљног прегледа исти је установио да се Управни одбор руководио радом у складу са Статутом Удружења, а да је финансијско пословање вршено у складу са позитивном законском регулативом, закључио је Аврам.

Сви закључци предвиђени дневним редом усвојени су једногласно. Отвор лова на срнећу дивљач планиран је за 10. јун.

Be the first to comment

Leave a Reply