ЛУ „ Игман“ Источна Илиџа: Реализоване све активности предвиђене годишњим планом газдовања ловиштем  

Ловачко Удружење „Игман“ из Источне Илиџе и претходне године остварило је одличне резултате, у потпуности испунивши годишњи план газдовања ловиштем. Све активности предвиђене годишњим планом, реализоване су.

И ове године, у Ловачком удружењу „Игман“ настављају са досадашњим добрим навикама и обавезама, па тако врше и интензивну прихрану и заштиту дивљачи као и осматрање и кретање дивљачи.
На подручју на којем газдује ово Удружење, ловно технички и ловно узгојни објекти су приоритет изградње. У минуле двије године изграђено је пет хранилишта и двадесет солила за срнећу дивљач.

Правилним одабиром, санитарним и узгојним одстријелом, прави се позитивна селекција грла чиме се побољшава трофејна вриједност срндаћа. Планом је, протеклом периоду извршен је комерцијални лов и одстријељено је: Три срндаћа, два вепра, један вук и два медвједа.

Један од два одстријељена медвједа оцјењен је са 313,69 бодова CIC и златном медаљом.

Јелена.С.

Be the first to comment

Leave a Reply