Крај јуна рок за подношње захтјева за остваривање подстицаја у сектору ловства

Ловачки савез Републике Спрске обавјештава чланице да је од стране ресорног Министарства донесен  Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2024. годину, те да је исти објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 18., од 23. фебруара 2024. године.

Као и прошле године, новим правилником су предвиђени подстицаји и за сектор ловства, и то: за организацију ловно-туристичких манифестација, изградњу, адаптацију и опремање ловачких објеката, набавку материјала за изградњу чека, засједа, хранилишта, појилишта солила и узгајалишта, затим набавку опреме и средстава за производњу и узгој дивљачи и изградњу волијера, као и за набавку заштитних средстава и пројекте уноса дивљачи уловиште, али и за набавку службеног ловачог наоружања и опреме, набавку нових моторних возила и набавку хране за дивљач, а што је дефинсано члановима 56. и 58. наведеног правилиника.

Рок за подношење захтјева за оставривање права на наведене подстицаје је 30. јуни 2024. године.

Савез позива коринике ловишта да на вријеме предузму активности на припреми тражене документације.

Ловачки савез Републике Српске се овим путем захваљује ресорном Министарству на исказаној опредијељености за трајне инвестиције у сектор ловства у Српској.

 

Правилник можете преузети ОВДЈЕ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply