Ловачки савез и Шумарски факултет заједно ка унапрјеђењу ловства у Републици Српској

БАЊАЛУКА – У организацији Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, а под финансијским покровитељством Ловачког савеза Републике Српске, 26. јуна 2021. године одржан је семинар посвећен јачању знања и компетенција у области ловства.

На семинару су обрађене актуелне теме: планирање у ловству и ловачка етика, као и  проблеми у газдовању медвједима у ловиштима Републике Српске и мјере за спрјечавање штета које причињавају.


Предсједник Ловачког савеза Републике Српске, Саво Минић је истакао да је ово је први корак Савеза ка интензивирању едукације корисника ловишта са циљем јачања ловства као научне области која почива на принципима уважавања науке, струке и етике.

Минић је нагласио да је Савез препознао значај ових едукација којим би се анализирали актуелни кључни проблеми у области ловства и јачали капацитети заинтересованих страна усмјерени ка будућем планском и одрживом газдовању ловном привредом.

У прилог наведеном, иде и чињеница да је Савез из својих средстава у потпуности финансирао овај семинар, те ће и у будуће подржавати сличне активности за које се процијени да су од користи за кориснике ловишта и генерално за ловство у Српској, истакао је Минић, те је додао да је ово још један доказ одлучности Савеза да све своје ресурсе усмјери ка унапрјеђењу ловства у Републици Српској.

Важно је истаћи да је овај семинар најава успјешне сарадње Шумарског факултета као једине референтне научне институције за област ловства у Републици Српској и Ловачког савеза Републике Српске, без којег није могуће успјешно реализовати нити једну научну активност из области ловства на терену.

Одржавање овог семинара је предвиђено у два дијела, и то први дио који је одржан 26.6.2021. године у просторијама Шумарског факултета у Бањој луци а учесници овог семинара били су представници корисника ловишта који гравитирају западном и централном дијелу Републике Српске, док ће други дио семинара бити организован 8.7.2021. године у Фочи, у просторијама Ш.Г. “Маглић” Фоча, Баљево поље, за кориснике ловишта источног и јужног дијела Српске.

Ловачки савез Републике Српске.

У служби ловства и заштите природе.

Be the first to comment

Leave a Reply