Ловачки савез подсјећа: На снази је забрана употребе ловачких паса у ловиштима Српске

Поводом сазнања да поједини корисници ловишта и даље врше лов дивље свиње уз употребу ловачких паса гонича, Ловачки савез Републике Српске упозорава чланице да ће у наредном периоду бити предузете мјере и радње као би се ова појава спријечила и санкционисала, те да ће у сарадњи са Републичким инспекторатом у наредном периоду бити извршена теренска и канцеларисјка контрола корисника ловишта за које постоје сазнања да су вршили наведену активност.

Савез подсјећа коринике ловишта на важећу законску регулативу. Тако је чланом 16. Закона о ловству (Службени гласник Републике Српске, бр. 60/09 и 50/13), прописана забрана прогањања дивљачи са псима ван терена за обуку и тренинг паса од 15. јануара до 31. јула. 

Истовремено, члан 10, Правилника о врстама, броју и начину коришћења ловачких паса у ловишту (Службени гласник Републике Српске, бр. 109/11, 68/18 и 94/19) прописује да је ловачком псима са положеним испитом урођених особина дозвољено ловити дивљу свињу у периоду од 1.септембра до 15. јануара. 

Према Наредби о времену лова ловостајем заштићене дивљачи (Службени гласник Републике Српске, бр. 43/21), лов крмаче и прасета је дозвољен од 1. јула до 15. јануара, док је лов вепра и назимета дозвољен од 1. јануара до 31. децембра.

Be the first to comment

Leave a Reply