ЛУ “Змијање” Бања Лука: Одржана редовна сједница Скупштине Удружења 

У Бањалуци је у недјељу, 22.маја 2022. године успјешно одржана редовна сједница Скупштине Ловачког удружења “Змијање”.

Пред делегатима су се нашли извјештаји о раду свих органа Удружења, затим финансијски извјештај, план прихода и расхода као и Закључци за наредну ловну годину.

Из Извјештаја се може констатовати да је Удружење у протеклој години успјешно реализовало све планиране активности на узгоју и заштити дивљачи, што је резултирало успјешном реализацијом планираног коришћења дивљачи.


У оквиру ових активности извршено је уношење 16,5 тона кукуруза у зрну, затим три тоне соли,изграђен је велики број ловних објеката те је у ловиште унесено и 500 јединки фазанске дивљачи. Посебан акценат у протеклој години је дат на свођењу бројности предатора на подношљиву мјеру, при чему је одстријељено 54 шакала и 109 лисица.

Из финансијских извјештаја је видљиво да је и поред исплаћених, непланираних штета по основу саобраћајних незгода са учешћем дивљачи у износу од 26.000 КМ, те и поред повећања плата запосленим радницима, али и великог повећања цијене горива и кукуруза. Удружење у протеклој години позитивно је пословало, без дугова према Ловачком савезу, Министарству и другим добављачима. 

Након кратких и конструктивних дискусија делегата, сви извјештаји су усвојени, чиме су стечени и формални услови за почетак наредне ловне сезоне, а која почиње 4.јуна отвором лова на срндаћа. 

Be the first to comment

Leave a Reply