Позив корисницима ловишта за достављање информација

Ловачки савез Републике Српске је у поступку имплементације посљедње фазе Информационог система ловста у Републици Српској. За потребе ове фазе, неопходно је прикупити ажурне податке о корисницима ловишта а који поред основних података требају садржавати и име/имена лица овлашћених за заступање, како би исти били унесени у Информациони систем.

У складу са наведеним, позивају се сви корисници ловишта у Републици Српској да у року од 8 дана доставе Ловачком савезу копију задњег Рјешења о упису у судски регистар, као и његових промјена уколико их има.

Рјешења је потребно доставити путем поште или електронски, на е-маил адресе Савеза.

Ловачки савез Републике СрпскеBe the first to comment

Leave a Reply