Саопштење Савеза поводом рањавања ловца у Милићима: Рањавање посљедица извршења криволова

Након писања медија о рањавању мушкарца током вршења лова у Милићима, Ловачки савез Републике Српске обавјештава јавност да је наведени догађај посљедица ивршења криволова, те да је у истом учествовало најмање двоје лица од којих једно лице није ловац.

Наведени догађај се десио у милићком мјесту Маћеси, у четвртак 11. јануара, односно у неловни дан, када нико од ловаца у ловишту „Комић“ није имао издату дозволу за лов дивљачи.

Ловачки савез овим путем истиче да се незгоде изазване ватреним оружјем у ловишту, са посљедицама рањавања или смртним посљедицама, по правилу дешавају током вршења кроволова, те да су овакви случајеви врло ријетки када је у питању регуларан лов дивљачи који организује корисник ловишта.

Савез изражава жаљење због наведеног догађаја, те подсјећа грађане и ловце да је за лице које неовлаштено лови у установљеном ловишту, Кривичним закоником Републике Српске прописана затворска казна у трајању од шест мјесеци до три године.

Be the first to comment

Leave a Reply