Спријечимо пожаре – сачувајмо природу и дивљач

Долазак прољећа и топлијег времена, на нашим просторима интензивира активности на припреми пољопривредних парцела за предстојећу сезону, које на жалост у великом броју случајева подразумијевају крчење, сакупљање и паљење прошлогодишње сухе вегетације и корова.

Веома често ово паљење корова измиче контроли те доводи до пожара који са пољопривредних површина прелазе на околне живице и шумске површине, гдје се ватрена стихија зауставља тек након интервенције ватрогасаца, остављајући за собом пустош и немјерљиве штете на вегетацији, земљишту и фауни.

Ватра уништава јазбине, гнијезда, изворе хране, скровишта за дивљач, а често и подмладак али и одрасле јединке које нису успјеле на вријеме побјећи. Све ово доводи да краћих и дужих миграција дивљачи са опожареног подручја, па чак и до дужег нестанка појединих, територијално вјерних врста. У пожарима највише штете трпе ситне врсте дивљачи (зец, фазан, јаребице, и др.).
Истовремено, усљед пожара у шумама долази и до сагоријевања хумусног слоја на овим често плитким земљиштима, чиме се умањује могућност успјешне регенерације ових подручја. Нагорјела стабла, постају потенцијална жаришта за градације разних инсеката. Формирање новог биљног покривача на пожариштима је природни процес који се назива сукцесија вегетације, и чије трајање се мјери десетинама и стотинама година.

Све наведено јасно указује на обим директних и индиректних штета насталих од пожара, а који се директно манифестују на ловно газдовање цјелокупним фондом дивљачи.

У циљу заштите природе, дивљачи и њеног станишта, Ловачки савез Републике Спрске апелује на све ловце да дају свој допринос спречавању избијања пожара, али и учестувују у његовом гашењу уколико до истог и дође.

Be the first to comment

Leave a Reply