У Бијељини одржан испит за оцјењиваче ловачких трофеја и ванредни ловачки испит

БИЈЕЉИНА – У организацији Ловачког савеза Републике Српске  у Бијељини је у суботу 6. новембра одржан испит за оцјењивање ловачких трофеја, на којем је услове за добијање Увјерења за оцјењивача ловачких трофеја и потпис трофејног листа стекло 38 кадидата.

Комисији у саставу Живко Рапаић, Горан Зубић и Влајко Илић, није било тешко да дају позитивну оцјену свим кандидатима, јер су током припремног предавања које је одржано дан раније сви кандидати показали одлично предзнање и интересовање током предавања.

Исти дан, у Бијељини је одржан и ванредни ловачки испит за ловце који не посједују валидно увјерење о положеном ловачком испиту, нити су били у могућности да ловачком удружењу чији су чланови доставе било који валидан доказ да су положили ловачки испит или да су били чланови ловачког удружења до 1. јануара 1991. године (чланску легитимацију из тог периода, уплатницу о чланарини, записник о полагању ловачког испита, оружни лист, трофејни лист и сл.), а у складу са правилником о Измјенама и допунама правилника о програму, начину и условима полагања ловачког испита (“Службени гласник Републике Српске”, број 32/21).

Овим путем Ловачки савез још једном подсјећа чланице да рок за одржавање ванредних ловачких испита истиче 31. децембра 2021. године.Фото: Миладин Божић

Be the first to comment

Leave a Reply