Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске позвало на опрез због случаја птичијег грипа

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава јавност о појави птичјег грипа који је потврђен у једном изолованом случају код угинулог дивљег лабуда у Граду Градишка.  

У питању је високопатогена авијарна инфлуенца код дивљих птица која има зоонотски карактер, односно могуће је да се болест пренесе са заражених животиња на људе.  

По добијању сумње и првих резултата болести Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је дана, 04.11.2021. године, донијело Рјешење којим су утврђене мјере које се спроводе у зараженом и угроженом подручју од заразне болести авијарна инфлуенца код дивљих птица у циљу сузбијања и спријечавања ширења ове заразне болести. 
Зараженим подручјем у складу са Рјешењем сматра се подручје од најмање 3 км у полупречнику, а угроженим подручјем круг од најмање 10 км у полупречнику од жаришта, односно локације на којој је пронађена угинула птица. 

Ради адекватног спречавања ширења и сузбијања болести, апелујемо на грађане да је обавезна пријава сваког случаја угинућа дивљих птица на природним стаништима и воденим површинама, као и пријава повећаног угинућа или знакова болести код живине и птица на имању, надлежном ветеринарском инспектору или ветеринару.

Основне превентивне мјере које се предузимају у циљу спријечавања појаве и ширења ове заразне болести су спровођење активног и пасивног надзора, односно контроле здравственог стања живине у потенцијално ризичним подручјима близу водених површина са дивљим птицама, затварање живине у објекте, спречавање директног и индиректног контакта између дивљих птица и живине и подизање биосигурносних и хигијенских мјера на имањима.

За вријеме трајања мјера у зараженом и угроженом подручју, обавезно је затварање домаће живине и птица у објекте на имању, а забрањено је одржавање сајмова живинарства и украсних птица, као и промет живине, јаја, меса и изнутрица поријеклом од живине са зараженог подручја.

Случајеви авијарне инфлуенце код дивљих птица регистровани су и у земљама окружења, у Србији и Хрватској.

С обзиром на то да подаци на терену указују да је ово јединствен случај у Републици Српској сматрамо се ради о птици у пролазу јата, односно да се јато није задржало на нашем простору.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће наставити да редовано прати ситуацију и предузима све неопходне мјере и кораке у циљу сузбијања и спречавања ширења ове заразне болести.

Јавност ће о свим наредним корацима бити благовремено обавијештена.

Be the first to comment

Leave a Reply