Вријеме и начин лова дивље свиње према важећим прописима у Републици Српској 

Ловачки савез Републике Српске подсјећа кориснике ловишта на важећу законску регулативу која прописује вријеме и начин лова дивље свиње.

Тако је чланом 16. Закона о ловству (Службени гласник Републике Српске, бр. 60/09 и 50/13), прописана забрана прогањаја дивљачи са псима ван терена за обуку и тренинг паса од 15. јануара до 31. јула. 

Истовремено, члан 10, Правилника о врстама, броју и начину коришћења ловачких паса у ловишту (Службени гласник Републике Српске, бр. 109/11, 68/18 и 94/19) прописује да је ловачком псима са положеним испитом урођених особина дозвољено ловити дивљу свињу у периоду од 1.септембра до 15. јануара. 

Према Наредби о времену лова ловостајем заштићене дивљачи (Службени гласник Републике Српске, бр. 43/21), лов крмаче и прасета је дозвољен од 1. јула до 15. јануара, док је лов вепра и назимета дозвољен од 1. Јануара до 31. децембра.

 

Be the first to comment

Leave a Reply