Активности

Иницијатива за уједначавање судске праксе

Ловачки савез Републике Српске у нередном периоду покреће иницијативу према Врховном суду Републике Српске за уједначавање судске праксе код спорова у вези са накнадом штете коју причини дивљач. Ово се посебно односи на саобраћајне незгоде […]