Активности

Информациони систем у ловству Републике Српске

Ловство у Републици Српској је у потпуности уређено законским прописима те се у складу с њима и поступа, али у циљу унапрјеђења овог сектора, већ дуже вријеме постоји изражена потреба за униформизацијом и обједињавањем података […]