Активности

Донесена нова Наредба о времену лова ловостајем заштићене дивљачи

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде је донио нову Наредбу о времену лова ловостајем заштићене дивљачи, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске”, број 43 од 13. маја 2021. године. Новом наредбом је омогућен лов […]