Активности

Донесено ново Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде је донио ново Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту, које је објављено у „Службеном гласнику Републике Српске”, број 45 од 19. маја 2021. године. Новим Рјешењем […]