AKTUELNO: Procedura nabavke oružja u Republici Srpskoj

Aktivnost koja je obilježila protekla dva mjeseca u Lovačkom savezu Republike Srpske je polaganje lovačkih ispita. Svi kandidati koji su uspješno savladali ispit postali su punopravni članovi Saveza. Ostao im još jedan korak, a to je nabavka lovačkog oružja.

Ljubaznošću zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske dobili smo odgovore na pitanja koja su nas interesovala o nabavci lovačkog oružja, ali i oružja za ličnu bezbjednost. Takođe, razmotrili smo i druge situacije u kojima se mogu naći lovci, kao i građani koji žele doći u posjed više komada oružja iste kategorije.

Postupak nabavljanja oružja propisan je Zakonom o oružju i municiji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 26/16, 18/17 i 31/18), glava II, članovi od 9 do 39.

Procedura nabavke lovačkog oružja

Prema članu 11. stav 2. navedenog Zakona, za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kategorije B, kojoj pripada i lovačko oružje, potrebno je da lice ispunjava opšte i posebne uslove:

 • da ima navršenih 18 godina;
 • opravdan razlog za nabavljanje (to je prema članu 12. stav 2. i 3. zakona, položen lovački ispit i članstvo u lovačkom udruženju koje gazduje određenom teritorijom i ima odobrenje nadležnog ministarstva, a izuzetno može biti i sticanje po osnovu nasljeđa ili u svrhu zaštite stada stoke);
 • da nije krivično i prekršajno kažnjavan;
 • da se ne vodi krivični, ni prekršajni postupak;
 • da ne postoje okolnosti koje negativno utiču na interese bezbjednosti;
 • zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja;
 • obučenost za rukovanje vatrenim oružjem i
 • nepostojanje duga u registru novčanih kazni.

Na osnovu svega navedenog, za nabavku lovačkog oružja uz zahtjev koji se dobije u policijskoj stanici potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • fotokopija lične karte,
 • uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak (vadi se u osnovnom sudu),
 • uvjerenje da nije pokrenut prekršajni postupak (vadi se u osnovnom sudu),
 • uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem,
 • uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja,
 • uvjerenje o položenom lovačkom ispitu (samo za nabavku lovačkog oružja),
 • uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju (samo za nabavku lovačkog oružja),
 • uvjeranje o nekažnjavanju (samo za lica rođena van BiH, a vadi se po mjestu rođenja),
 • 30 KM republičke takse.

Članom 27. stav 3. navedenog Zakona, propisano je da se oružni list za lovačko oružje izdaje sa rokom važenja na nedređeno vrijeme.

Ukoliko lice želi da nabavi lovačku pušku ili lovački karabin, a već ima registrovano lovačko oružje, u skladu sa članom 11. stav 5. može podnijeti zahtjev za izadavanje odobrenja za nabavljanje oružja uz važeći oružni list za lovačko oružje i tom prilikom se ne dokazuje ispunjenost gore navedenih uslova, pa ni zdravstvenu sposobnost.

Procedura nabavke oružja za ličnu bezbjednost 

Prema članu 6. stav 1. tačka 8. oružje za ličnu bezbjednost je vatreno oružje koje čine pištolji i revolveri različitog kalibra. Puške bilo koje vrste, pa ni popularne  sačmarice-pumparice, ne pripadaju navedenoj kategoriji oružja.

Kod nabavke prvog pištolja važe gore navedeni uslovi, kao za nabavku lovačkog oružja, s tim da za oružje za ličnu bezbjednost lice mora imati navršenu 21 godinu, kao i opravdan razlog za nabavljanje (to je prema članu 12. stav 1., ukoliko lice učini vjerovatnim da bi mu mogla biti ugrožena bezbjednost ili zbog drugih okolnosti).

U slučaju kada lice već ima registrovan pištolj i želi nabaviti još jedan, važe isti uslovi kao što je već navedeno za lovačko oružje. Dakle, novo oružje nabavlja po osnovu važećeg oružnog lista iste vrste oružja i ne dokazuje ispunjenost drugih uslova, pa ni zdravstvenu sposobnost.

Zamjena oružnog lista oružja za ličnu bezbjednost

Za zamjenu oružnog lista oružja za ličnu bezbjednost, čiji je rok produžen do 31. decembra 2018. godine, potrebni su dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost samo opštih uslova iz naprijed navedenog člana 11. stav 2., a to je uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog i uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka. Takođe, nadležni organ službenim putem provjerava registar novčanih kazni.

Produženje roka važenja oružnog lista se može izvršiti samo na zahtjev lica i uz navedenu dokumentaciju, na osnovu kojeg se izdaje oružni list sa rokom važenja 10 godina, a za lica starija od 65 godina, oružni list se izdaje sa rokom važenja trajno.

Napominjemo da je novčana kazna za nepostupanje u skladu sa zakonskom obavezom zamjene oružnog lista za oružje za ličnu bezbjednost do 31. decembra 2018. godine, od 300 KM do 500 KM kao i zaštitna mjera oduzimanja oružja, te Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na sve građane da na vrijeme izvrše zamjenu oržnog lista kako ne bi došlo do primjene navedene sankcije.

MP

 

Be the first to comment

Leave a Reply