Одржана сједница Савјета Сарајевско-романијске регије: ПУНА ПОДРШКА РАДУ ЛСРС НА ЧЕЛУ СА ПРЕДСЈЕДНИКОМ САВОМ МИНИЋЕМ

На основу пословника о раду, Стеван Драшковић, предсједник Савјета Сарајевско-романијске регије, сазвао је сједницу регије која је одржана 21. марта на Соколцу.

Након усвајања дневног реда, једногласно је прихваћен записник са претходне сједнице. Услиједило је разматрање предложених материјала, а који ће се наћи на сједници Скупштине Ловачког савеза Републике Српске. Сагледани су извјештаји о раду Управног одбора ЛСРС, финансијском пословању Савеза са финансијским планом за текућу годину и о раду Надзорног одбора ЛСРС.

Похваљен је рад Стручне службе ЛСРС на изради свих извјештаја који су припремљени квалитетно и крајње професионално. Посебно је прокоментарисан Извјештај о финансијском пословању Савеза, а истакнуто је да је такође израђен Биланс стања и успјеха у којем су образложени сви приходи и расходи до најситнијих детаља.

На крају расправе закључено је да представници удружења Сарајевско-романијске регије на Скупштини ЛСРС изађу са јединственим ставом да подржавају рад Управног одбора, Стручне службе и других органа ЛСРС. Једногласно је усвојена да Предраг Ковач, делегат из ЛУ “Игман“ из Источне Илиџе, изнесе ставове Регије на сједници Скупштине ЛСРС.

Присутни су информисани и о раду Комисије за одликовања и признања ЛСРС. Саопштено је да ће доћи до измјене правилника који ће бити достављен Управном одбору ЛСРС на усвајање.

На састанку је посебно истакнут проблем рада радњи за препарирање дивљачи, пошто њихов рад негативно утиче на ловни туризам. Савјет регије је једногласно закључио да се од органа ЛСРС затражи да надлежна министарства и инспекције покрену контролу ове дјелатности, тј. да се радње које нелегално обављају ову дјелатност затворе, а такође и да се затворе радње које нису регистроване у складу са законом, а баве се овом дјелатношћу.

У наставку сједнице било је ријечи и о координацији полагања предстојећег ловачког испита, те с тим у вези напоменути су рокови за обједињавање спискова и достављање истих према Стручној служби Савеза.

На крају, Стеван Драшковић се осврнуо на реализоване задатке у протеклој години, као и на планиране активности Савјета регије за наредни период. Посебно је било ријечи о организовању Купа у ловном стрељаштву Сарајевско-романијске регије, набавци аутоматске машине за избацивање летећих мета, уређењу ловно-техничких објеката и комерцијалном одстрјелу дивљачи за чланове ловачких удружења ЛСРС.

Сљедећи састанак Савјета Сарајевско-романијске регије биће одржан у Калиновику.

 

МП

Be the first to comment

Leave a Reply