Intervju: Antonio Bliziotis, glavni urednik najtiražnijih lovačkih novina u Grčkoj

Najtiražnije lovačke novine u Grčkoj izdaje kompanija Demokratija. To je jedna od najvećih izdavačkih i novinskih kuća u ovoj zemlji. U razgovoru sa glavnim urednikom Lovačkih novina, Antoniom Bliziotisom, saznali smo dosta o načinu informisanja lovaca u Grčkoj, kao i o lovu uopšte.

Najtiražnije lovačke novine u Grčkoj

Velelepna zgrada kompanije Demokratija nalazi se u samom centru Atine, pored stadiona Panatinaiko na kojem su održane prve moderne Olimpijske igre 1896. godine. U ugodnoj atmosferi atinskog glasila, Antonio je predstavio svoju “kuću“:

– U Grčkoj ne postoji zvanično glasilo Lovačke konfederacije. Međutim, kako kompanija Demokratija ima odličnu saradnju sa Lovačkom konfederacijom, Lovačke novine imaju punu podršku i dobijaju svu moguću pomoć od strane ove institucije, kaže glavni urednik na početku našeg razgovora.

Kaže nam da u uredništvu Lovačkih novina imaju četiri novinara, koji su stalno zaposleni u kompaniji Demokratija i kojima je jedini zadatak uređivanje ovog glasila. Pored toga, imaju oko dvadeset dopisnika koji uglavnom nisu iz novinarske struke, već su to lovci koji pišu za ovaj list. Naglašava da oni imaju dosta stručnog znanja sa terena i da bez njih sigurno ne bi mogli ni praviti ove novine. U prilog tome, navodi da imaju lovca koji je specijalista za teme o šljuci, a zaposlen je u Elektrodistribuciji.

– Demokratijine Lovačke novine izlaze jednom sedmično. Broje šezdeset četiri strane koje su štampane u koloru. Tiraž ovih novina je 100.000 primjeraka i one se nalaze kao podlistak dnevnih novina Demokratija. U saradnji sa Lovačkom konfederacijom Grčke odlučili smo se na ovaj potez da bi smo i široj javnosti predstavili aktivnosti naših udruženja i lovaca. Mi smo jedino lovačko glasilo u Evropi koje izlazi sedmično već dvadeset godina, sa ponosom ističe Antonio.

Demokratija je najveća novinska kuća u državi

Kompanija Demokratija izdaje pet različitih vrste glasila. Jedne dnevne novine i dva magazina se bave dnevnopolitičkim temama, kao i analizama trenutne situacije u zemlji i inostranstvu. Pored nabrojanog, imaju i jedan magazin koji je posvećen sportu. Naravno tu su i Lovačke novine.

– Uz Lovačke novine koje objavljuje Demokratija, u Grčkoj izlazi još pet lovačkih glasila. Tri su mjesečni magazini, a tri izlaze kao dodaci dnevnih listova. Sve kompanije koje ih objavljuju su privatne, objašnjava Bliziotis.

Antonios je veliki lovac i zaljubljenik u oružje

O samom stanju lovstva u Grčkoj, on nam kaže da je Lovačka konfederacija Grčke prije izbijanja velike ekonomske krize brojala 340.000 lovaca. Danas, nakon deset godina krize u ovoj državi ima 170.000 lovaca. Vlada ubire 150.000.000 evra prihoda od strane lovaca samo od izdavanja godišnjih dozvola za lov.

– Mi smo jedina država u Evropi u kojoj divljač pripada lovcima, a ne zemljoposjednicima ili državi. Tako da se ulovljena divljač ne plaća. U većini država Evropske Unije lovci plaćaju dozvolu za lov kako državi tako i zemljoposjedniku.

Novina ne bi bilo da nema pisaca amatera

Lovci u Grčkoj se, takođe, susreću sa velikim problemom u odnosima sa „takozvanim“ društvima za zaštitu životinja.

– Ova društva, a koja su finansirana iz inostranstva, nastoje na sve načine da unište jednu od veoma dugih tradicija kao što je lov. To rade na sve moguće načine, ne birajući sredstva. Imamo velike probleme i oko toga što naš list izlazi kao dodatak dnevnim novinama koje su najčitanije u državi. Tako da Lovačke novine dolaze i do običnog građanina, ali i do poslanika i ministara u vlasti. Na taj način nastojimo informisati sve slojeve društva o našim aktivnostima. Ipak, njima to smeta, ističe Antonio.

DVD izdanja različitih vrsta lova gotovo uvijek prate štampano izdanje 

Na pitanje da nam kaže nešto o divljači kojom raspolaže Grčka i načinu lova u ovoj zemlji, glavni urednik najtiražnijeg lovačkog lista kaže:

– Grci obožavaju lov ptica. Najviše lovimo prepelice, divlje golubove, šljuke i jarebice. U poslednje tri godine, širom države, došlo je do naglog rasta i širenja populacije divljih svinja. Čak ih imamo i na ostrvima. Tako da u poslednje vrijeme imamo sve više zaljubljenika u lov divljih svinja. To je dobro iz dva razloga. Prvo, lovci su dobili atraktivnu divljač za lov. I drugo, došlo je do velike potražnje od strane atinskih restorana za mesom ove divljači. To je dobro, jer na taj način veliki broj ljudi koji nisu lovci, želi da proba jela od divljači. Samim tim, oni podržavaju lov i lovstvo uopšte.

Na kraju, Antonios se zahvalio na posjeti i izrazio je želju i nadu da će se saradnja između dvije lovačke redakcije produbiti. Posebno su ga interesovali tekstovi u Lovačkim novinama LSRS za koje je rekao da će neke od njih pokušati prevesti i prezentovati grčkim lovcima. Takođe, svim lovcima Republike Srpske poslao je poruku da ostanu jaki i jedinstveni u očuvanju lovačke tradicije. On kaže: “Po meni ne postoji neka srednja pozicija. Ili si lovac, ili nisi.“

MP

 

Be the first to comment

Leave a Reply