Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prirode Republike Srpske

Lovački savez Republike Srpske obavještava korisnike lovišta u Republici Srpskoj da je u redovnoj proceduri donošenje Zakona o zaštiti prirode. U skladu sa navedenim, u cjelosti prenosimo obavještenje resornog ministarstva. 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS obavještava zainteresovanu javnost da je Narodna skupština Republike Srpske, na 6. redovnoj sjednici, održanoj 3. novembra 2023. godine usvojila Nacrt zakona o zaštiti prirode, a Zaključkom broj 02/1-021-1255/23 od 3. novembra 2023. godine, objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 98/23 od 8. novembra 2023. godine, obavezala je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo) da o predmetnom Nacrtu zakona sprovede javnu raspravu u roku od 60 dana.

U cilju sprovođenja navedenog Zaključka, obaviještavamo Vas da će Ministarstvo organizovati javnu raspravu o Nacrtu zakona u:

  • Bijeljini, 22.11.2023. godine sa početkom u 12 časova u skupštinskoj sali JU Centar za kulturu “Semberija” Bijeljina,
  • Istočnom Sarajevu, 27.11.2023. godine sa početkom u 12 časova u sali Skupštine Grada Istočno Sarajevo,
  • Trebinju, 28.11.2023. godine sa početkom u 12 časova u sali Gradske uprave Grada Trebinje, i
  • Banjoj Luci, 07.12.2023. godine sa početkom u 12 časova u maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske.

Primjedbe i sugestije mogu dostaviti i u pisanoj formi na adresu (Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banja Luka) ili u elektronskoj formi. Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 15 dana i počinje da teče od dana objavljivanja Nacrta zakona na internet stranici Ministarstva. Kontakt-osobe u Ministarstvu su: Željka Stojičić, viši stručni saradnik za zaštitu prirode, telefon: 051/339-502, e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.rs i Sandra Dakić, viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove, telefon: 051/339-504, e-mail: s.dakic@mgr.vladars.rs

Be the first to comment

Leave a Reply