Одржана четврта сједница ловачких удружења Сарајевско-романијске регије

Источно Сарајево –  Представници свих ловачких удружења Сарајевско-романијске регије присуствовали су састанку регије 15. децембра 2022. године у Источној Илиџи ( ресторан Кула ) чији је домаћин било Ловачко удружење „ Трново “из Трнова.

У име домаћина све присутне је поздравио Борко Мишовић предсједник ЛУ „ Трново”, и упутио ријечи добродошлице.

Предсједник Сарајевско-романијске регије Стеван Драшковић присутнима се обратио поздравним ријечима и предочио дневни ред сједнице која је у наставку потрајала неколико часова. Предложене су три тачаке дневног реда које су након конструктивних дискусија једногласно усвојене. 

 Дневни ред:

  • Усвајање Записника са претходне сједнице

  • Разматрање материјала пристиглих од стране ЛСРС

  • Текућа питања

Драшковић је упознао све присутне са актуелностима у раду Савеза те је навео да је одржан састанак Управног одбора, на коме је донесено ноколико веома важних одлука. Присутне је упознао са степеном релаизације Информационог система у ловству у Републици Српској,те образложио донесену одлуку о осигурању ловаца и имовине, као и осигурање кориника ловишта од штета причињених у саобраћајним удесима у којима учествује дивљач.


О одлукама које ће унаприједити рад ловачких удружења на подручју Сарајевско-романијске регије донесеним на овом састанку, предсједник Драшковић је рекао:

  • Одржали смо сједницу Савјета Сарајевско-романијске регије, чији је домаћин било ЛУ „Трново” из Трнова. Дневни ред се састојао од три тачке које су обрађене и једногласно усвојене.Усвојен је Записник са претходне сједнице, потом Информација о приспјелим материјалима од Ловачког савеза РС и доношење одређених закључака по истима, као и текућа питања. У дискусији о материјалима који су приспјели из ЛСРС, а односе се на осигурање ловаца, осигурање штета у саобраћају од дивљачи, те допуне Правилника о подстицајим средствима, сви присутни су узели учешће у дискусији, и дали своје приједлоге.

На крају дискутовања донијета су три закључка:

–  Да се уздржавањем постојећег Правилника о подстицајним средствима у исти додају сљедеће ставке: Уградња,опремање и одржавање ловно- узгојних и ловно-техничких објеката

–    Набавка хране за дивљач и производња хране у властитој режији

  • Да се у Правилник уврсти да ЛУ немају финансијску способност за наваку нових моторних возила,те да се истим омогући набавка половних возила од овлаштене куће која се бави том дјелатношћу.

У текућим питањима разговарали смо о висини чланарине на нивоу регије која се креће од 130 до 160 КМ, па смо донијели Закључак да висина ловачке чланарине не може бити мања од 130,а ни већа од 160КМ како се и креће по нашим Ловачим удружењима, нагласио је Драшковић

Предсједник Драшковић је нагласио да на подручју Сарајевско-романијске регије влада јединство у раду ловачикх удружења, слога и заједнички рад као и унапријеђење и развој ловства, што и јесте основни циљ ових удружења која достојно представљају своје локалне заједнице.

Представници Регионалног савјета Сарајевско-романисјке регије након утврђених и анализираних тачака дневног реда, те донешених одлука и закључака које ће поспјешити рад регије у наредном периоду, наставили су дружење уз вечеру и пријатељске разговоре.

 Јелена  Станишић

Be the first to comment

Leave a Reply