Pra­vlje­nje če­ke la­ko uz pra­vil­ne sa­vje­te

Kraj zimske sezone za lovce ne znači povlačenje iz lovišta, već stalno prisustvo, osmatranje jedinki i rad na njihovoj zaštiti. Takođe, ne remeteći mir koji je divljači prijeko potreban u proljećnom periodu, lovci popravljaju i grade nove lovno-tehničke objekte.

Izgradnja visokih čeka je u sve većem zamahu u lovištima Srpske. Pozitivni primjeri iz različitih dijelova Evrope, gdje su visoke čeke prisutne po čitavom pejzažu u mnogim varijacijama, polako se prenose i kod nas.

Postoji nekoliko razloga zašto treba praviti i koristiti visoke čeke. Prije svega, olakšano je osmatranje divljači. Pogled sa visine je mnogo bolji, jer nema prepreka koje bi ometale osmatranje, što lovcu ostavlja dovoljno vremena za preciznije određivanje trofejne vrijednosti grla prije samog odstrela. Zatim, većina sisara ima svoje vidno polje paralelno sa tlom i uglavnom ne dižu glavu prema gore. Samim tim, što je lovac na višoj poziciji, to je manja vjerovatnoća da će biti uočen od strane divljači. Ukoliko su stranice čeke zatvorene, lovac bez bojazni može praviti lagane pokrete. Važna stvar je i to što su zvukovi prigušeni, a mirisi gotovo da ne dopiru do divljači. Na taj način plašljiva srneća divljač vas neće osjetiti prije nego što je ugledate. Možda i najvažnija stvar u cijeloj priči je bezbjednost. Lovac na čeki je u fiksnoj poziciji, tako da ostali lovci znaju njegovu tačnu lokaciju, što omogućava odrađivanje zone bezbjednog gađanja. Dodatno, gađanje se vrši pod oštrim uglom, pa zrno uvijek završava u zemlji, a uticaj kosog hica je praktično zanemarljiv.
Takođe, čeke se prave da imaju naslon za pušku prilikom nišanjenja. Ovaj naslon se može napraviti da bude pomičan i podesiv po visini. Ovim je omogućeno lakše i komfornije nišanjenje, što rezultira uspješnim ulovom. Na kraju, čeka treba prije svega da bude bezbjedna za njenog korisnika, ali treba nastojati i da se estetski uklopi u okolinu. Zbog svega navedenog, visoka čeka je izuzetno pogodna za sve lovce, posebno one starije dobi, one koji su manje pokretni ili narušenog fizičkog zdravlja, a koji su ipak sposobni da strpljivo sjede na ravnoj i stabilnoj platformi.

Izgradnja čeke ne mora biti tako teška i skupa. Najčešće sami lovci snose troškove izgradnje i grade je uz pomoć prijatelja. Prije nego što se počne sa gradnjom, treba voditi računa o nekoliko stvari. Treba odabrati mjesto postavljanja čeke, te njenu visinu podesiti u skladu sa okolinom. Uz sve ovo, preporuka je da se koriste otporni materijali da bi se povećala trajnost čeke.

Najprije je potrebno napraviti platformu, koja je polazna tačka, jer određuje dimenzije ostatka konstrukcije. Platforma za jednu osobu trebalo bi da bude oko 1.200h1.200 mm. U izgradnji svakako preporučujemo upotrebu EU paleta koje su izuzetno lake, podnose velike težine, a jeftine su. Zatim se pristupa montiranju bočnih panela, koji služe kao naslon za pušku ili durbin. Dobra visina je oko metar iznad sjedišta. Bilo bi dobro da se stranice nagnu pod uglom od pet stepeni prema unutra, što će omogućiti komforniji položaj pri osmatranju.

Jedna strana čeke iskorišćena je za pravljenje merdevina. Ovim se pokriva cijela strana, čime se dobija dodatna stabilnost. Ipak, merdevine se mogu napraviti zasebno na kraju i prisloniti uz čeku.

Zatim je potrebno sastaviti nogare čeke. Dobra sugestija je da se sastavljanje izvrši na licu mjesta. Naravno, po potrebi nogare treba učvrstiti dodatnim letvama radi bolje stabilnosti čeke. Na kraju se može dodati krov ili neka improvizovana zaštita od ljetnih kiša.

Visoka čeka na drvetu

Drugi projekat je mnogo jeftiniji, ali nam je za njegovu realizaciju neophodno jedno ili više visokih i jakih stabala. Kao i u prethodnom projektu, najprije pravimo platformu. Potom je dižemo i pričvršćujemo na stablo. Konačno slijedi pričvršćivanje merdevina. Lov je pogodan teren za improvizacije, jer svaka situacija zahtijeva nešto jedinstveno. Svaka čeka se razlikuje jedna od druge, tako da ove projekte treba koristi samo kao ideju i inspiraciju za vlastite.

 

Marko Pavlović

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply