Провођење надзора бјеснила код лисица и афричке куге свиња

На основу информације добијене од ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан”, којом се најављује почетак спровођења надзора на бјеснилом лисица и афричком и класичном кугом свиња, Ловачки савез Републике Српсе позива све чланице да предузму активности из својих надлежности, а како би надлежним ветеринарским амбулантама био достављен одговорајући број одстријељених лисица и узорака узетих са одстријељених дивљих свиња, а све са циљем раног откривања наведених болести и предузимања превентиних мјера за спречавање ширења истих.

Свим корисницима ловишта или ловцима који доставе узорак ткива дивље свиње (дијафрагму) ће бити извршена бесплатна претрага на трихинелу, док ће за достављени леш лисице ловцима бити рефундирани трошкови у износу од по 40 КМ/по једној достављеној лисици, уз напомену да максималан број достављених лисица по једном ловишту износи 5.


Детаљно упутство о начину достављања одстријељених лешева лисица је дато у прилогу Канцеларије за ветеринарство БиХ које је достављено путем поште свим корисницима ловишта.

Истоврмено ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан”, апелује на све кориснике ловишта да у скалду са могућностима доставе лешеве одстријељених шакала, како би се пратило стање потенцијалних заразних болести које ова врста дивљачи може преносити.

Ловачки савез Републике Српске.

 

Be the first to comment

Leave a Reply