Сједница Савјета регије Бањалука: Једногласна подршка актуелном руководству Савеза

На сједници Регионалног савјета регије Бањалука, одржаној 1. марта 2024. године у Котор Вароши, присуствовали су представници свих осам удружења која чине ову регију.

Сједницом је предсједавао Предсједник регије, Пане Гаврић, који је на почетку сједнице присутним члановима предложио дневни ред, на којем се поред извода из записника са претходне сједнице, нашао и избор органа и радних тијела у Ловачком савезу, као и текућа питања.

Након једногласног усвајања прве тачке дневног реда, приступило се предлагању кандидата за органе и тијела у Ловачком савезу Републике Српске.

Након краће дискусије, одлучено је да се и за наредни мандатни период да подршка досадашњем руководству Савеза, и то Дарку Ћулуму за мјесто Предсједника Скупштине Савеза, затим Сави Минићу за мјесто Предсједника Ловачког савеза Републике Српске, те Слободану Жупљанину за мјесто Потпредсједника Савеза.

Раденко Вујасин је предложен за члана Управног одбора, док је Пане Гаврић, предложен за члана Надзорног одбора Савеза. Сви приједлози су једногласно прихваћени. Поред наведених приједлога, испред регије Бањалука су предложени и чланови осталих радних тијела Савеза. 

Досадашњем предсједнику регије Бањалука, Пани Гаврићу, указано је повјерења да води ову регију и у наредном мандатном периоду, као и секретару регије, Микић Момиру.

Be the first to comment

Leave a Reply