Aktivnosti

Preporuke za ishranu srna

Potrebe srna su i do danas nedovoljno izučene, iz dobro poznatih razloga koji se odnose na nemogućnost izvođenja klasičnih naučnih eksperimenata.S obzirom da prirodna hrana u lovištima može biti često nedovoljna i neodgovarajuća, preduzimaju se […]

Aktivnosti

Briga o divljači u zimskim uslovima

Sagledavajući sveukupne godišnje aktivnosti korisnika lovišta na uzgoju i zaštiti divljači, zasigurno se može istaći da je zimski period svakako najteži ispit čiji se rezultati objavljuju na tabli proljetnog stanja matičnog fonda svih vrsta gajene […]

Aktivnosti

Kalendar lova

Zbog velike zainteresovanosti i mnogobrojih upita koji su doši u Lovački savez Republike Srpske objavljujemo kalendar lova. Kalendar lova istaknut je i na vrhu službene web stranice LSRS.KALENDAR LOVAmrki medvjed 1. 10. do 15. 5.srndać […]