Редовна и изборна сједница Скупштине савеза

Предсједник Скупштине Ловачког савеза Републике Српске, Дарко Ћулум, сазвао је редовну и изборну сједницу Скупштине Савеза за дан 25. мајa 2024. године.

Сједница ће се одржати у Бањој Луци, у ресторану Угоститељско – трговинско – туристичке школе, Булевар војводе Степе Степановића  број 44, са почетком у 11 часова.

На дневном реду сједница наћи ће се сљедеће тачке:

РЕДОВНА СЈЕДНИЦА      

 1. Усвајање Записника са сједнице Скупштине ЛСРС oдржане 23.12.2023. године.
 2. Извјештај о реализацији закључака са сједнице Скупштине од 23.12.2023.године.
 3. Извјешатај о раду Ловачког савеза Републике Српске и његових органа и тијела период 01.01.2023. – 31.12.2023. године.
 1. Извјештај о финансијском пословању Савеза у 2023. години.
 2. Приједлог финансијског плана за 2024. годину.
 3. Извјештај Надзорног одбора у 2023. години.
 4. Текућа питања.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА

 1.Избор радних тијела Скупштине:

– записничара и два овјеривача записника

– верификационе комисије

– кандидационе комисије

 1. Верификација мандата члановима Скупштине.
 2. Избор предсједника Скупштине и два подпредсједника Скупштине.
 3. Именовање Управног одбора.
 4. Избор предсједника савеза који је по функцији предсједник УО Савеза.
 5. Избор Надзорног одбора и предсједника Надзорног одбора.

Сједница је отворена за јавност, и сви заинтересовани могу пратити рад Скупштине.

Be the first to comment

Leave a Reply