Revirna akcija na smanjenju brojnosti predatora na Krnjinu

U okviru godišnjeg plana korištenja lovišta Doboj 31.03.2019. je održana revirna akcija na smanjenju brojnosti predatora u lovištu Doboj.

Nosioci aktivnosti su bile lovačke sekcije sa Krnjina, a akciji su se odazvale i sve lovačke sekcije sa Ozrena, Vučijaka i Trebave.

 

Učesnici akcije su uživali u brojnosti divaljči u dijelu lovišta koji je bio predmet akcije, a najviše je bilo srneće divljači, fazana i zeca.

Posebno je izennađujuća brojnost šljuke i divlje svinje. U okviru akcije odstrijeljena su tri šakala i jedna lisica čime je akcija u potpunosti uspjela.

Dva šakala je odstrijelio predsjednik udruženja, a trećeg lovac iz sekcije Kostajnica Bojan Ristić.
Predsjednik udruženja se zahvalio svim učesnicima akcije i naglasio da je ovo izborna godina u okviru koje treba da biramo uspješene ljude koje voditi sekcije u narednom periodu, te je tom prilikom uručio i bronzane ordene Lovačkog saveza Republike Srpske glavnom lovovođi udruženja Dušku Lazareviću i članu Upravnog odbora Siniši Božičkoviću. Budućnost ovog udruženja i lovstva Doboja počiva na činjenici koliko se dugo sjećamo prošlosti, naglasio je predsjednik udruženja.

FB LU Fazan Doboj

Be the first to comment

Leave a Reply