Активности

Инструкције о мјерама заштите дивљачи у ловиштима током поплава

Климатске промјене ових дана показале су своје присуство на нашем подручју и то кроз поплаве које су захватиле шира подручја сливова ријека Уна, Сава, Врбас, Босна, Врбања, Плива и др. Поред живота и имовине становника […]