Спроведена обука интервентног тима за крупне звијери

Пише: Жељко Секулић

Као хронолошки редослијед претходних активности у вези с рјешавањем конфликтних ситуација са великим звијерима на подручју Републике Српске, почетком децембра одржана је обука Интервентног тима за рјешавање нежељених ситуација и збрињавање крупних звијери у РС.

Постојање оваквог тима је било потребно већ дуже вријеме, а након нежељене ситуације током 2015. године, када је у самом предграђу Бањалуке, због појављивања и неприродног понашања мечке у неколико дана, као исход свега услиједио њен одстрел у веома критичној ситуацији, уз претходно спровођење свих законских одредаба и сагласности надлежних институција, најозбиљније се приступило анализи те ситуације и доношењу смјерница с циљем превентивних дјеловања за наредни период.

У фебруару 2016. године организована је и одржана радионица на тему „Управљање и господарење мрким медвједом у Републици Српској“, а један од главних носилаца радионице управо је било Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз учешће бројних других институција и сарадњу фондације EURNATUR. Управо приликом те радионице је донесен закључак да је неопходно формирање Интервентног тима за велике звијери (медвјед, вук и рис) на нивоу Српске, што је прихваћено и схваћено крајње озбиљно.

Уз приједлоге и консултацију са Ловачким савезом РС, у септембру 2017. године Министарство је донијело рјешење о именовању Интервентног тима за рјешавање нежељених ситуација и збрињавање крупних звијери у РС.

С обзиром на то да је за рад и ефикасно дјеловање оваквог тима неопходна адекватна опрема, министарство је одобрило новчана средства у износу од 12.000 марака за куповину професионалне пушке за хуману имобилизацију великих звијери, као и обуку наведеног тима. Управо наведеним средствима је купљена најсавременија пушка за те намјене, најпознатијег свјетског произвођача, данске фирме „DanIwection“. Исправно и адекватно руковање наведеном опремом предвиђа и обуку, па је управо из тих разлога организована обука Интервентног тима.

За спровођење обуке је ангажован познати експерт за велике звијери професор др Ђуро Хубер, из Завода за биологију Ветеринарског факултета Свеучилишта у Загребу. Поред професора Хубера, обуци су присуствовали и његови асистенти Славен Рељић и Марина Хабазин.

Предавање и обука су подијељени у два дана, па су тако првог дана презентована и приказана досадашња искуства интервентних тимова из других земаља, а посебна пажња је посвећена дискусији о досадашњим појединачним искуствима и конфликтним ситуацијама на подручју РС. У расправи су учествовали сви присутни, а том приликом је наведено неколико примјера када су на импровизован и крајње опасан начин спасавани медвједи из замки криволоваца, када су и животи спасилаца довођени у веома опасне ситуације. Такође, наведен је и примјер спасавања медвједа који је пао у бунар, што су ловци успјешно обавили. Након размјене искустава и презентовања појединих ситуација других тимова, приступило се и обуци правилног руковања пушком за имобилизацију. Поред упознавања и начина руковања  пушком, приказане су клопке за хватање великих звијери, као и начин њиховог исправног постављања, са посебним акцентом на правилно и безбједно поступање и имобилизацију звијери.

Другог радног дана се приступило практичној обради мртве животиње (лисица и дивља свиња) и том приликом је практично презентован начин мјерења животиње, узимања потребних узорака и вршења резова ради проналажења и утврђивања узрока смрти код животиња. Приликом обраде животиња посебно је наглашена важност вањског и унутрашњег прегледа, познавање постморталних промјена које обухватају хлађење, слијегање и згрушавање крви, затим постмортално кочење мускулатуре и на крају распадање леша.

Приликом обуке и предавања професора Хубера посебан акценат је дат значају постојања Интервентног тима, као и његовим основним задацима, односно рјешавању опасних ситуација, спречавању или смањивању штете, помагању животињи у невољи, праћењу здравственог стања, спровођењу мониторинга, спровођењу планова управљања и задовољавања постојећих прописа.

Током завршне расправе о спроведеном предавању и обуци Интервентног тима, приказан је међународни протокол за рад интервентних тимова, који су израђени у склопу пројекта – LIFE DINALP BEAR, а након завршене расправе је донесен и закључак да је сљедећи најважнији корак управо доношење протокола за рад Интервентног тима у Републици Српској. Надлежно министарство ће у наредном периоду приступити изради протокола у складу са правним прописима, а чланови Интервентног тима ће одржати радни састанак ради договора о организацији потребних дјеловања на терену и свих осталих неизоставних консултација у вези са што ефикаснијим начином рада тима.

Поред чланова Интервентног тима и предавача, спроведеној обуци су присуствовали и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно  Горан Зубић (члан тима) и Миланка Јовановић, као и представници Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС, односно Драган Ковачевић, начелник Одјељења за заштиту природе и Дарко Јованић као члан тима. За вођу Интервентног тима именован је Бојан Паприца. Током предавања, предаваче и чланове Интервентног тима су посјетили предсједник ЛС РС Саво Минић и предсједник Уставног суда РС Џерард Селман, који су такође указали на важност постојања тима за рјешавање кризних и нежељених ситуација са крупним звијерима, јер постојањем тима и квалитетне опреме, безбједност, ефикасност и брзина рјешавања евентуалних нежељених ситуација се знатно убрзавају и смањује фактор ризика нежељених посљедица с једне стране, а с друге повећава ефикасност и брзина у моментима када је интервенција тима неопходна с циљем спасавања звијери у могућим нежељеним ситуацијама које угрожавају њихове животе.

Дводневно предавање и обука су одржани у пријатном и адекватном смјештају у ловачкој кући „Мравињак“ у ловишту ЛУ „Поткозарје“ из Пискавице, а сви присутни су изразили велику захвалност на гостољубивости и беспријекорној организацији домаћина на највишем нивоу, коју је преузео предсједник ЛУ „Поткозарје“ Предраг Узелац.

Цјелокупан рад на организацији и спровођењу наведених активности, као и сва потребна подршка у техничким сегментима, попраћени су великом ангажованошћу и професионалним радом секретара ЛС РС Живојина Лазића.

Be the first to comment

Leave a Reply