Одржана сједница Савјета регије Стара Херцеговина: Отвар сезоне у другој половни маја

На основу пословника о раду, Ивица Јагодић, предсједник Савјета регије Стара Херцеговина, сазвао је сједницу регије која је одржана 11. маја. Домаћин састанка било је Шумско газдинство “Сјемећ“ из Рогатице.

Предсједник регије Стара Херцеговина Ивица Јагодић

Након усвајања дневног реда, једногласно је прихваћен записник са претходне сједнице. Услиједило је разматрање извјештаја са Управног одбора и Скупштине Ловачког савеза Републике Српске који су одржани 25.03.2018. године.

Извјештај о раду Управног одбора поднио је Радослав Ристановић. Чланови Савјета регије упознати су са начином на који могу конкурисати за средства Проширене репродукције шума која су намјењена за развој ловства. Такође, наглашено је да Ловачка удружења нису дужна плаћати штету која је дивљач причинила на путевима и неловним површинама, те је саопштена процедура у случају настанка таквих догађаја. У другом дијелу ове тачке дневног реда, Драган Павловић је упознао присутне са током и закључцима који су проистекли са Скупштине ЛСРС.

У наставку сједнице извршена је анализа лова дивље свиње у ловној 2017/18. години. Предсједници удружења и газдинстава изнијели су податке о улову, као и о тренутном стању ове врсте дивљачи у ловиштима регије. План одстрјела је у већини удружења испуњен. Дискутовало се и о трофејној вриједност одстрјељених јединки, те је закључено да је она на задовољавајућем нивоу. Посебно су размијењена искуства у области прихране дивљачи и организације лова по групама и секцијама. На крају је истакнуто да је сарадња између удружења и шумских газдинстава у области смањења криволова на много бољем нивоу, те да је употребом техничких средстава криволов смањен.

Састанку регије присуствовао је начелник општине Рогатица Милорад Јагодић

На састанку се посебно дискутовало о отвору лова на срнећу дивљач у ловној 2018. години. Усвојено је да се лов отвори 19. маја у низијским, односно 26. маја у планинским ловиштима. Напоменуто је да је ове године због метеоролошких услова вегетација у ловиштима већ у поодмаклој фази, те би било добро због смањења криволова, лов на срндаћа отворити у горе поменутом периоду.

На крају, размотрени су захтјеви чланица Савјета регије, као и појединаца,  а закључци ће бити достављени УО ЛСРС. Састанку је присуствовао и начелник општине Рогатица Милорад Јагодић. Сљедећи састанак Савјета регије Стара Херцеговина биће одржан у такође у Рогатици, али у организацији Ловачког удружења “Рогатица“.

МП

 

Be the first to comment

Leave a Reply