Активности

Ловачки савез активно укључен у израду Стратегије и акционог плана заштите животне средине – ESAP 2030

Представници Ловачког савеза Републике Српске активно учествују у изради Стратегије и акционог плана заштите животне средине – ESAP 2030, у оквиру радне групе 6 – Управљање природним ресурсима, а у дијелу који се односи на […]

Активности

ЛУ Вучјак: Брига о ловишту као преудслов доброг лова

Чланови Ловачког удружења Вучјак из Брода успјешно су спровели још једну акцију обогаћивања ловишта са дивљачи. У бродско ловиште пуштен је одређен број младих фазана на терене гдје постоје услови за опстанак и развој ове врсте дивљачи.  […]