CIC i FACE: Afrička kuga svinja otkrivena u Belgiji

Evropski lovci su duboko zabrinuti zbog izvještaja o pojavi afričke kuge svinja koja je pronađena u krvi divljih svinja u Belgiji. Ovo je prvi prijavljeni slučaj ove bolesti u zapadnoj Evropi, koja je sada prisutna u deset zemalja Evropske Unije.

U ovom trenutku nije jasno kako se bolest proširila u Belgiju i kakav će biti odgovor vlasti. Međutim, praćenje stanja i biološka bezbjednost sada moraju biti intenzivirani od strane svih ključnih institucija. Uloga lovaca je veoma velika, jer oni treba da prijave bilo kakve abnormalne aktivnosti životinja nadležnim organima. Od njih se takođe traži da ostanu pažljivi u svojim područjima i sprovode stroge mjere biobezbjednosti kako bi se sprečilo širenje bolesti.

Trenutno ne postoji tretman ili vakcinacija za afričku kugu svinja. Iako bolest ne utiče na ljude, može uticati na sve aspekte upravljanja lovom i divljači tamo gde je prisutna. Ovo je evidentno na primjeru istočne Evrope i Baltičkih država, gdje ova bolest izaziva širok spektar problema za farmere, lovce, divlje životinje i industriju mesa nanoseći štetu od više milijardi evra.

Evropska federacija za lov i konzervaciju (FACE) i Međunarodni savjet za zaštitu divljači i divljači (CIC), kao i udruženja lovaca u Belgiji i susednim zemljama sprovode mjere sa nizom partnera kako bi osigurali da lovci igraju ključnu ulogu u borbi protiv širenja ove bolesti.

MP

Be the first to comment

Leave a Reply