Intervju: Cvjetko Bjeličić, Predsjednik komisije za lovno streljaštvo LSRS

Tokom 2017. godine Komisija za lovno streljaštvo LSRS sprovela je niz aktivnosti. Neke od najvažnijih su: izrada i usvajanje pravilnika, organizovanje finala 16. Kupa Republike Srpske, organizovanje sastanaka Komisije, informisanje lovaca o aktivnostima komisije i rad na popularizaciji lovnog streljaštva. Sve ovo je povod da napravimo intervju sa predsjednikom Komisije Cvjetkom Bjeličićem.

– Komisija za lovno streljaštvo formirana je u ovom sastavu 2016. godine. Tom prilikom je održan sastanak na kojem su utvrđene glavne smijernice za dalji rad i razvoj lovnog streljaštva, kaže Bjeličić.

Najviše pažnje posvećeno izradi pravilnika

On ističe da je Komisija odmah krenula u realizaciju zaključaka sa prvog sastanka, a najviše pažnje usmjereno je na izradu i usvajanje dva pravilnika o lovnom streljaštvu.

– Na sjednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Republike Srpske održanoj u Vlasenici dana 03.05.2017. godine, usvojeni su pravilnici o lovnom streljaštvu. Pravilnike je izradila Komisija za lovno streljaštvo LSRS, kaže predsjednik Komisije.

On objašnjava da je Pravilnik sa propozicijama za gađanje letećih meta izmjenjen, dok je Pravilnik za gađanje pokretnih i nepokretnih meta izrađen po prvi put. Ovim je omogućeno da se u Republici Srpskoj organizuju gađanja iz lovačkih karabina. Odredbe oba pravilnika su u skladu sa pravilima Međunarodne streljačke federacije.

Nove discipline na Kupu Republike Srpske

– Finale 16. Kupa Republike Srpske u lovnom streljaštvu održano je u Trnovu. Po prvi put takmičenje je organizovano u dvije discipline: gađanje letećih meta (trap) i gađanje nepokretnih meta iz karabina. Strijelci koji su gađali disciplinu trap gađali su dva dana. Nakon treninga, gađana je prva serija takmičenja u gađanju letećih meta. Narednog dana, održano je takmičenje u gađanju nepokretne mete srndaća iz karabina, a zatim i druga serija i finale gađanja letećih meta, kaže Bjeličić.

16. Kup Republike Srpske u brojkama

Takmičenju u gađanju nepokretnih meta pristupilo je 17 takmičara u pojedinačnoj konkurenciji. Takmičenju u gađanju letećih meta pristupilo je 45 takmičara koji su se nadmetali u pojedinačnoj konkurenciji. U gađanju letećih meta u ekipnoj konkurenciji učestvovalo je 12 ekipa.

On posebno ističe da su sve novčane nagrade pobjednicima Kupa i dnevnice sudijama isplaćene naredni dan. Pomenuti novac uplaćen je na transakcijske račune pobjednika, kapitena ekipa i sudija.

– Treba napomenuti da je Kup Republike Srpske u lovnom streljaštvu po prvi put organizovan u dvije discipline: gađanje letećih meta (trap) i gađanje nepokretnih meta iz karabina, a da su rashodi za organizovanje takmičenja značajno umanjeni u odnosu na prethodne godine. Posebno moram istaći da su organizatori Kupa bili lovci LU “Igman“ iz Istočne Ilidže, ističe Bjeličić.

Aktivnosti na promociji lovnog streljaštva

Komisija za lovno streljaštvo posebnu pažnju poklanja popularizaciji ovog vida lovstva, naročito kod mlađe populacije lovaca.

– U toku je procedura za nabavku nove automatske mašine za izbacivanje letećih meta (glinenih golubova) koja bi bila dodjeljena Sarajevsko-romanijskoj regiji na korišćenje. Cilj nabavke mašine je popularizacija lovnog streljaštva, posebno discipline gađanje letećih meta – trap, u istočnom djelu Republike Srpske, kaže Bjeličić.

Velika pažnja posvećena je informisanju o radu i aktivnostima Komisije i svih strijelaca LSRS.

– U tom kontekstu treba istaći da je ostvarena izuzetno dobra saradnja sa predstavnicima Glasa Srpske. Osim u Lovačkim novinama, sve aktivnosti su na vrijeme prezentovane i putem zvanične internet stranice LSRS – https://lovci.rs. Takođe, urađeno je dosta i na popularizaciji lovnog streljaštva kroz objavljivanje niza stručnih tekstova u Lovačkim novinama. Na kraju, otvorena je i e-mail adresa: lovno.streljastvo@gmail.com, na koju svi lovci LSRS mogu poslati zahtjeve, primjedbe i pitanja Komisiji za lovno streljaštvo, zaključuje Bjeličić.

Za naredni period Komisija će kao težište svog rada staviti u prvi plan popularizaciju lovnog streljaštva među lovcima Republike Srpske. Akcenat će biti stavljen na informisanje i edukaciju posebno mlade populacije lovaca po pitanju lovnog streljaštva.

MP

Be the first to comment

Leave a Reply