Prašuma Janj na korak od upisa na listu svetske baštine

Centar za svetsku baštinu UNESKO prihvatio je nominaciju Strogog prirodnog rezervata „Prašuma Janj” u Republici Srpskoj, za stavljenje na tentativnu listu BiH u okviru proširenja međudržavnog serijskog dobra Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Evrope.

Tentativna lista je popis onih područja koja se nalaze na teritoriji zemalja članica, za koje se smatra da su relevantne za upis na Listu svetske baštine, saopšteno je Služba za odnose s javnošću Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.Ovo Ministarstvo je pola godine radilo na pripremi potrebne dokumentacije, kako bi se prašuma Janj našla na ovoj listi, koja je registrovana kod UNESKO Centra za svetsku baštinu.

Ovo predstavlja prvi korak u procesu nominacije prirodnog dobra za Listu svetske prirodne baštine, nakon kojeg će Ministarstvo pripremiti nominacioni dokument za uvrštavanje prašume Janj na Listu, o čemu konačnu odluku donosi UNESKO.

Ukoliko UNESKO da potvrdan odgovor, prašuma Janj dobiće laskavu titulu svetskog prirodnog dobra, čime se otvaraju mogućnosti za promociju prirodnog bogatstva Republike Srpske, naučna istraživanja, promociju turizma. Prašuma Janj predstavlja netaknuti prirodni rezervat, zbog čega je i pogodna za naučna istraživanja.

Prašuma Janj je drugo prirodno dobro Republike Srpske koje je stavljeno na tentativnu listu BiH. Pre dve godine na tu listu stavljena je prašuma Perućica, koja se nalazi u Nacionalnom parku Sutjeska.

Prašume laboratorije za biologe

Za Perućicu zna cela Evropa, što ne treba da čudi, s obzirom da je to najvrednija evropska prašuma. Međutim, još 1954, iste godine kad i Perućica, i prašuma Janj proglašena je zaštićenim objektom.

Kao Strogi rezervat prirode „Prašuma Janj”, na teritoriji opštine Šipovo u Republici Srpskoj, zaštićena je 2013. godine najvišom kategorijom, prema klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Strogi rezervat prirode „Prašuma Janj” stavljen je pod zaštitu u svrhu očuvanja netaknutih, očuvanih i jedinstvenih šumskih ekosistema. To je područje neizmenjenih prirodnih odlika, sa reprezentativnim ekosistemima, namenjenih  isključivo očuvanju izvorne prirode i ekološke ravnoteže,  naučnim istraživanjima (kojima se ne narušavaju osnovna obeležja i vrednosti), praćenju pojava i procesa u prirodi, kao i obrazovanju koje ne ugrožava slobodno odvijanje prirodnih procesa.

Strogim rezervatom prirode „Prašuma Janj” upravlja  Javno preduzeće  šumarstva „Šume Republike Srpske”. Površina zaštićenog područja iznosi 295 hektara.

Preuzeto sa www.politika.rs

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply