Август 2021. рок за ловце који немају доказ о положеном испиту

Помоћник министра за шумарство и ловство Горан Зубић, главни републички инспектор за шумарство Горан Љубојевић, виши стручни сарадик за послове ловства Миланка Јовановић и секретар Ловачког савеза РС Живојин Лазић одржали су састанак поводом писаних и усмених информација са терена упућених институцијама, са у ловачким удружењима има чланова који нису полагали ловачки испит прије рата или имају увјерење о положеном испиту у период од 1992. до 1994. године.

За неке од чланова сумња се или се зна да су стекли увјерење без изласка на полагање испита или су на основу изјава да су током ратног ихора остали без увјерења, а да су након рата примљени у ловачко удружење.

Шумарска инспоекција је пориликом редовних и ванредних контрола ловачких удружења утврдила да заиста има значајан број ловаца за које нема доказа да су положили испит због чега је неопходно наћи рјешење за овај проблем.

Након дискусије присутних и изнесених ставова, закључено је да:

1. Ловци који немају увјерење о положеном ловачком испиту до 1991. године требају удружењу у којем су члан да доставе било који доказ да су положили испит или да су били чланови удружења до 1. јануара 1991. године (чланску легитимацију из тог доба, оружани лист и слично).

2. Сва лица која су постала ловци у периоду од 1. јануара 1991. до 31. децембра 1994. године обавезна су да у матично удружење доставе увјерење о положеном ловачком испиту или да га положе до 1. августа 2021. године, што је крајњи рок до којега имају право да лове.
3. Ловачки савез Републике Српске ће процијенити колико оваквих чланова има по удружењима и за исте до 1. августа идуће године организовати полагање ловачког испита.

4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће донијети Правилник о измјени Правилника о програму, начину и условима полагања ловачког испита до 31. јануара 2021. године, којим ће прописати напријед наведене закључке.

5. Закључци са овог састанка могу се сматрати инструкцијом до доношења Правилника о програму, начину и условима полагања ловачког испита.

Be the first to comment

Leave a Reply