Дервенћани уносе 1.500 јединки фазана

ЛУ „Мотајица“ Дервента броји 650 чланова, газдује површином 51.600 хектара.

У ловишту се налазе бројни ловно технички објекти, хранилишта, солила, а поред тога и ловачка кућа која је опремљена за смјештај туриста. Површина ловишта и богат фонд дивљачи омогућава туристима занимљив комерцијални лов, како ниске тако и високе дивљачи. То је све резултат доброг и савјесног газдовања ловиштем наводи главни лововођа ЛУ „Мотајица“ Дервента.

– Сваке године у ловиште се износи велика количина хране, соли, а поред ове године се планира унијети у ловиште 1.500 јединки фазанске дивљачи, који се тренутно налазе у нашој волијери, гдје ће бити шест седмица па послије изнешени у ловиште. Тренутно је отворен комерцијални лов на срндаћа, па се сви ловци који су заинтересовани за овај вид лова позивају и добро су дошли – каже предсједник ЛУ Дарко Бећаревић.

Д. Р.

Be the first to comment

Leave a Reply