ЛУ Црњеловo успјешно пословало у прошлој години

На редовној сједница Ловачког удружења Црњелова одржанаој ове седмице једногласно је усвојен Извјештај о раду и финансијском пословању у претходној години.

Присуство скоро свих делегата у просторијама Дома културе учинило је ову скупштину врло конструктивном са детаљним извјештајем о раду и финансијским посовању у предходној години.

Управни одбор овога ловачког удружења се састајао више пута у току протекле године и доносио важне одлуке најчешће једногласно.У протеклој години у потпуности је реализован план уноса фазанске дивљачи и констатација.

Бројно стање зеца задњих година стагнира и приједлог Управног одбора је да се зец у ово годишњој ловној сезони не лови.

Смањење бројности предатора спада у редовне ловачке активности тако да су поред лисица одстријељена  и два шакала.

Све обавезе према Ловачком савезу РС и ресорном министарству ово удружење је редовно измирило.

Било су и четири контроле од Републичког ловног инспектора у којима није нађен ни један пропуст.

На конкурсу Министарства и Владе  за додјелу средстава  је учествовано по предвиђеној процедури те су добивене надзорне камере хранилице за дивљач и фазански пилићи.

Ловачко удружење Црњелово има одличну сарадњу са ловачким удружењима са којим граниче а и много шире.

У овој години Ловачко удружење Црњелово планира прославу 25. годишњице свога рада и настављање традиције Сабора ловаца о чему ће бити више ријечи у наредном периоду.

У финансијском извјештају су детаљно побројане све ставке прихода и расхода и стање благајне по финансијском извјештају за прошлу годину је нешто више од 11 хиљада марака.

По завршетку скупштине организовано је дружење уз заједнички ручак на коме су присуствовале делегације побратима из Јамене, Дворова и Забрђа.                                     

Божић Миладин

Be the first to comment

Leave a Reply